Spring naar inhoud

Alle kampen zijn geweest, alles is weer opgeruimd en iedereen is weer bijgekomen van de fantastisch leuke kampen.

Zowel kamp A, B als C hebben een super leuke tijd gehad. Er waren veel kinderen die zich hebben aangemeld. 😍

Nogmaals dank voor alle kampleiders, ouders/verzorgers, sponsoren, etc. voor het mogelijk maken van de kampen!! 👌🙌👍

Inschrijvingen 2021
CJV Zomerkampen Brockhorst e.o.

1 april, het is geen grap: je kunt je weer inschrijven voor jouw CJV-kamp komende zomer!
Vorig jaar zijn uit voorzorg en veiligheid de kampen helaas niet doorgegaan. Ook dit jaar houdt het coronavirus ons nog erg in zijn greep.

We weten daarom nog niet of en hoe de kampen door kunnen gaan aankomende zomer. Toch proberen we voorzichtig een kampseizoen te organiseren. Op dit moment weten we natuurlijk niet hoe de regels er op dat moment uitzien. Het zou kunnen zijn dat we in een ‘kampbubbel’ zullen zitten of dat alle activiteiten op het kampterrein moeten plaatsvinden. We zullen altijd de RIVM regels in acht nemen.

Voor XKAMP is het helaas niet haalbaar om een kamp te organiseren. De coronaregels geven ons te weinig ruimte om een XKAMP te organiseren zoals jullie van ons gewend zijn. Wij kijken voor XKAMP daarom met een hoopvolle blik naar 2022!

We openen voor dit jaar dus wel de inschrijvingen voor de kampen A, B en C. Bij de inschrijving hoef je nog niet te betalen. We vragen je pas te betalen wanneer definitief is dat het kamp door kan gaan.

De kampdata van 2021:
Kamp A: 19 t/m 24 juli 2021
Kamp B: 25 t/m 30 juli 2021
Kamp C: 1 t/m 4 augustus 2021

Vragen/ opmerkingen, mail ons:

info@cjvzomerkampen.nl

Normaliter beginnen we eind januari vol enthousiasme met de voorbereidingen voor het nieuwe kampseizoen. Het bestuur vergadert. De kampleiders van de kampen komen bij elkaar voor overleg en brainstormen over het komende jaar.

Echter houdt corona ons nog allemaal in zijn greep en is er veel onduidelijkheid voor jou, voor ons maar eigenlijk voor heel de wereld. Wat mag straks wel, en wat mag niet.??!

Het bestuur vergadert (digitaal) over het komende kampseizoen. We inventariseren de mogelijkheden voor het komende kampseizoen. We hopen deze zomer weer kampen te kunnen organiseren, maar de veiligheid en gezondheid van de vrijwilligers en de kampdeelnemers staan voorop.

We blijven jullie op de hoogte houden, en kijken naar de mogelijkheden binnen de coronamaatregelen.

Vragen? Je kunt altijd één van de bestuursleden aanspreken of mailen naar
info@cjvzomerkampen.nl

Groeten van het Bestuur.

Er vinden dit jaar helaas geen CJV zomerkampen plaats. Ook wij volgen de besluiten van de overheid en RIVM op. 

Hoe graag we het ook zouden willen, zien wij met de huidige stand van zaken en snelheid van openstelling niet de mogelijkheid om een kamp dusdanig in te richten dat we aan de richtlijnen kunnen voldoen. Tijdens de kampen op het terrein zouden we met 20 kinderen in één tent slapen en met 65 kinderen en volwassenen één sanitairwagen gebruiken.Voor X-kamp zijn we van nóg meer factoren afhankelijk.

Dit maakt dat we als bestuur unaniem hebben besloten om de knoop door te hakken: geen CJV-zomerkampen 2020.Iedereen die zich al opgegeven heeft, krijgt hierover nog een persoonlijk mailtje en voor nu sluiten we de inschrijvingen.

We hopen dat we er volgend jaar weer voor jullie kunnen zijn en er samen een spetterend seizoen van kunnen maken! 

Wees gezond en pas op elkaar. 

Groeten, 

Het bestuur. 

Voor vragen of onduidelijkheden kun je mailen naar:info@cjvzomerkampen.nl

De inschrijving van de kampen zijn geopend. Wij houden goede moed om in de zomer toch gewoon zomerkampen te kunnen organiseren. De leiders van de kampen zijn gestart met de voorbereidingen, waar mogelijk nog zonder kosten te maken. De kampleiding wil er ook dit jaar weer een fantastisch zomerkamp van maken. 

Dit jaar is er geen voorinschrijving meer. Alle geïnteresseerden kunnen vanaf nu inschrijven. (Zie menu balk ‘aanmelden’). We vragen nu nog niet om betaling van het kampgeld. Pas als er 100% zekerheid is dat de kampen doorgaan, wordt er verzocht te betalen.

Vriendelijke groet van het bestuur

🤩Zomerkampen 2020🤩


Vol goede moed blijven we doorgaan met de voorbereidingen van onze te gekke CJV-kampen.De inschrijving start zoals gewoonlijk op 1 april aanstaande.👌


Wat is er wél anders in verband met het Corona virus?Op het moment van inschrijven vragen we nog niet te betalen. Pas wanneer 100% zeker is dat de kampen door kunnen gaan, zullen de mensen die ingeschreven hebben een mail ontvangen met het verzoek om te betalen.😊


X-kamp heeft dit jaar geen voorinschrijving om zo alle kinderen een kans te geven om mee te gaan.👌